Vår vikingabygd

Stallarholmen är i allra högsta grad en vikingabygd, och det finns rikligt med runstenar, närmare bestämt 28 stycken, och gravfält på ön som minner om de forna stallarholmsborna. Ett av de största gravfälten är Åsa gravfält på Överselö. Där finns också en stor, typiskt vikingatida, skeppssättning.
I april varje år vallfärdar människor till gravfältet, för att njuta av backsipporna som växer här.

Om du klickar på länken nedan får du fram en karta där du kan se var runstenarna finns. Du kan också klicka på länkarna för att få se bilder och läsa om runstenarna.

>> Karta över Stallarholmens fornlämningar.
(Inaktiv p.g.a. av felaktigheter.)